Melding aan het CBP

De website ZijMakenHet.nl is aangemeld bij het instituut College Bescherming Persoonsgegevens (het CBP).
Deze melding staat op www.cbpweb.nl met meldingsnummer 'm 1576 188'.

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Een van die regels is dat een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bij het CBP moet worden gemeld door degene die voor de verwerking verantwoordelijk is.

Voor het goed en rechtmatig omgaan met persoonsgegevens heeft de WBP een aantal bepalingen opgesteld. Hier volgen de belangrijkste:

1. Persoonsgegevens mogen alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt.
2. Persoonsgevens mogen alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en vervolgens alleen verder worden verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn.
3. Degene over wie gegevens worden verwerkt moet tenminste op de hoogte zijn van het doel en de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd.
4. De gegevensverwerking moet op een passende manier worden beveiligd.

ZijMakenHet doet haar uiterste best om aan bovenstaande regelgeving te voldoen.